Η πρόταση μας για το συγκρότημα κατοικιών συνοψίζεται στα εξής κυρία χαρακτηριστικά: Δυνατός αρχιτεκτονικός χαρακτήρας, ευέλικτη κάτοψη, διαμερίσματα σε μορφή loft με δυνατότητα μετατροπής. Το συγκρότημα οργανώνεται σαν ένα πυκνό σύμπλεγμα από πυργοειδείς όγκους συνδεδεμένους με εσωτερικές ή υπαίθριες προσβάσεις. Οι πύργοι αυτοί έχουν κεκλιμένες όψεις έτσι ώστε όταν τοποθετούνται σε συνδυασμό να αφήνουν να περνάει στο εσωτερικό του οικοπέδου αέρας και φως, συγχρόνως δίνοντας σε όλο το συγκρότημα μια αρχιτεκτονική κλίμακα που επιχειρεί να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στους δυο βασικούς τύπους κτιρίου της περιοχής, την μονοκατοικία και την πολυκατοικία.

Συγκροτημα Πολυγκον, διαγωνισμος ΓΕΚ, ειδικός έπαινος 2006 .